Klachten en geschillen

Praktijk You voldoet aan de eisen die per 1 januari 2017 gesteld worden in de Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Wat betekent dat voor u als cliënt?

Mocht het een keer voorkomen dat u na een behandeling iets op te merken hebt over de behandelwijze en/of een klacht wilt indienen; neemt u dan contact op met de praktijk en leg uw probleem voor. Er wordt dan samen met u gekeken naar een antwoord op uw vragen en opmerkingen.

Mocht u hierna niet tevreden zijn, dan kunt u contact opnemen met onze beroepsorganisatie MET. Via MET is de praktijk aangesloten bij de Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg (SCAG). De SCAG kent een speciale klachtenregeling. Deze is gebaseerd op het beginsel van bemiddeling door een onafhankelijke klachtfunctionaris.

Komen we niet tot elkaar, dan kunt u, afhankelijk van de aard en de zwaarte van uw probleem, een klacht indienen bij de Geschillencommissie. De geschillencommissie behandelt de volgende onderwerpen:

  • Schade ontstaan door een behandeling of therapie.
  • Beschadiging of vermissing van eigendommen.
  • Onvoldoende zorgverlening.
  • Ontevredenheid over de manier waarop de zorgverlener met de cliënt omging.
  • Niet goede beoordeling van de zorgverlener over wat er met de cliënt aan de hand was.
  • Geen goed behandelplan.
  • Geen goede zorg na de behandeling.

Voor ernstige misstanden kunt u contact opnemen met de TCZ. De Stichting Tuchtrecht Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg is een onafhankelijke stichting, gespecialiseerd in tuchtrecht. Een tuchtrechtcollege beoordeelt zaken die gaan over de behandeling of de effecten van een behandeling.